หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561 ตุลาคม 60- กันยายน 2561 [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 57  
 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561 ตุลาคม 60- มีนาคม 61 [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 56  
 
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 93  
 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 53  
 
รายงานการตรวจสอบงบการเงินจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน [ 11 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 45  
 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 [ 11 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 51  
 
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับประจำปีงบประมาณ 2560 [ 11 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 67  
 
รายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ณ 30 กันยายน 2558 [ 3 เม.ย. 2560 ]  อ่าน : 80  
 
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 3 เม.ย. 2560 ]  อ่าน : 59  
 
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 3 เม.ย. 2560 ]  อ่าน : 64  
 
  (1)     2