ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
เทศบาลตำบล หนองฉาง
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 15 พ.ย. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256217,20078,028117,54879,88768,72155,73246,465102,09889,840137,58540,697-833,801
25617,5842,73337,59333,59761,25062,08752,59652,45836,87048,34448,85835,080479,050
256026,25726,267136,422167,728115,90371,32980,35360,42847,2717,54110,9214,370754,790
ยอดยกมาตั้งแต่ 15 ก.ย. 2552 ถึง 31 ธ.ค. 2559   1,866,397
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   3,934,038
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2552
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี