หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองฉาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ต.ค. 2564 ]โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อน.ถ.14-006 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองฉาง กว้าง 6 - 9 เมตร ยาว 189 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,370 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี [ 6 ต.ค. 2564 ]โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ.14-010 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองฉาง กว้าง 6 เมตร ยาว 815 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,890 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี [ 6 ต.ค. 2564 ]โครงการปรับปรุงลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ 5 ชุมชนหนองเชือกเขา พื้นที่ดำเนินการ 990 ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี [ 6 ต.ค. 2564 ]รถยนต์ตรวจการณ์ [ 6 ต.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 13