หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.ทุ่งนางาม   ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม ยู.เอช.ที รสจืด ชนิดกล่อง (200 มิลลิลิตร) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สพฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2566
อบต.ทุ่งนางาม   ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง (200 มิลลิลิตร) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนสังกัดสพฐ.ในพื้นที่ตำบลทุ่งนางามระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2566 - 30 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2566
อบต.ทุ่งนางาม   ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง (200 มิลลิลิตร) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนสังกัดสพฐ.ในพื้นที่ตำบลทุ่งนางามระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2566 - 30 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2566
ทต.หาดทนง   จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพ เปลี่ยนอะไหล่และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 3981 อุทัยธานี จำนวน 1 คัน สำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2566
อบต.ห้วยคต   จ้างจัดทำป้ายกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2566
ทต.หนองสระ   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม) กิจการประปา กองช่าง จำนวน 4,500 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2566
ทต.หนองสระ   จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2566
อบต.หนองแก   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2566
อบต.หนองแก   ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2566
อบต.หนองแก   ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2566
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 3,393