หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบล หนองฉาง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองฉาง
วิสัยทัศน์  "ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาแหล่งน้ำ เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี"
คณะผู้บริหาร
และพนักงานทต.หนองฉาง
บุคลากรที่พร้อมบริการอย่างเต็มที่
อาชีพของประชาชน
ในตำบลหนองฉาง
การเกษตรอินทรีย์ ตามแนวพระราชดำริฯ เศรษฐกิจพอเพียง
โรงพยาบาลหนองฉาง
จ.อุทัยธานี
เทศบาลตำบลหนองฉาง ใส่ใจสุขภาพประชาชน
และพร้อมมีส่วนร่วมในการรณรงค์ด้านสาธารณสุข
การเกษตรตามแนว
พระราชดำริ
การเกษตรพอเพียงของประชาชนในชุมชน
เทศบาลเป็นของท่าน บริการเป็นของเรา
นายดำรงค์ นพรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลหนองฉาง
เทศบาลตำบล
หนองฉาง
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
1
2
3
4
5
 
 


งานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีบุญเดือนสามสืบสานประเพณีวิถีชาวอู่ไท ประจำปี 2567 [ 23 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 14 


ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินอุดหนุนรายบุคคลและเงินอุดห [ 22 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 4 


ประชุมเพื่อเป็นการสรุปผลความคืบหน้าในการดำเนินงานการจัดงานประเพณีบุญเดือนสามสืบส [ 22 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 6 


กิจกรรมจับรางวัลมัจฉางานบุญเดือนสาม [ 21 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 5 


ประชุมและปรึกษาหารือการปฏิบัติงานของแต่ละกอง [ 19 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 6 


ประชุมหารือแนวทางติดตั้ง และรื้อถอนการติดตั้งยางชะลอความเร็ว (ลูกระนาด) [ 19 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 7 


ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองฉาง [ 7 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 10 


ประชุมคณะกรรมการชุมชน ชุมชนเนินหมอมี ชุมชนทองประสาทเวทย์ ชุมชนแสงจันทร์ [ 6 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 9 


ประชุมมอบหมายหน้าที่งานแถลงข่าวการจัดงานบุญเดือนสาม [ 1 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 7 


ประชุมชี้แจงการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ODS) [ 30 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 14 


เลี้ยงส่งและกล่าวความรู้สึกพร้อมมอบของขวัญ แก่ นางสาว ปาจรีย์ อังศิริมงคล นักวิช [ 29 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 11 


ประชุมและปรึกษาหารือการปฏิบัติงานของแต่ละกอง เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพม [ 26 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 9 


ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินง [ 23 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 8 


โครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฏหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเด็ก เยาวชนและสถาบันครอบค [ 22 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 22 


งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 [ 15 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 25 


เดินรับของขวัญ จากพี่ ป้า น้า อา ชุมชนตำบลหนองฉาง เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประ [ 15 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 21 


กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองฉาง [ 15 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 20 


ประชุมเตรียมงานบุญเดือนสาม สืบสานประเพณีวิถีชาวอู่ไท ประจำปี 2567 [ 15 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 59 


ประชุมประจำเดือน มกราคม 2567 ของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองฉาง [ 15 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 26 


ประชุมและปรึกษาหารือการปฏิบัติงานของแต่ละกอง เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพม [ 15 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 16 


ประชุมและปรึกษาหารือการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2567 ณ ห้องประชุมไมตรีจิตร [ 5 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 28 


กิจกรรมทำบุญขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2567 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี [ 5 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 29 


กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ทำความดี ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2567 [ 5 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 25 


กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พุทธศักราช 25 [ 5 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 28 
     
 
    
 
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 24 (เพิ่มเติม) สน.บถ.  [ 29 ก.พ. 2567 ]
ประชาสัมพันธ์คู่มือ และสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ (e-Learning) ในภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.8/ว917  [ 29 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเสวนาวิชาการนานาชาติฯ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว911  [ 29 ก.พ. 2567 ]
ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน (MOI Waste Bank Week - มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ การจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว922  [ 29 ก.พ. 2567 ]
ขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามมาตรการในการดูแลสุขลักษณะและจัดการบ่อกำจัดขยะให้เป็นไปตามกฎหมาย ป้องกันภัยไฟไหม้บ่อขยะ ลดความเสี่ยงสุขภาพประชาชน กสว. มท 0820.2/ว920  [ 29 ก.พ. 2567 ]
แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ดำเนินการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้ง บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว921 สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีแนบท้าย บัญชีรายชื่อจังหวัดที่ยังไม่ดำเนินการ  [ 29 ก.พ. 2567 ]
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลที่ขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล สน.คท. มท 0808.4/ว4  [ 29 ก.พ. 2567 ]
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567 สน.บถ. มท 0809.2/ว23  [ 29 ก.พ. 2567 ]
แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รอบ 6 ภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ GPAX OBEC เพื่อใช้ในการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (TCAS67) กศ. มท 0816.3/ว848  [ 29 ก.พ. 2567 ]
โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว888  [ 28 ก.พ. 2567 ]
     
 
 
    

 
    
 
 
  คุณอยากให้เทศบาลพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  บริการขั้นพื้นฐาน
  เศรษฐกิจ
  สังคม
  สาธารณูปโภค
 
 
     
 
     


            
 
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท.ภายนอก [ 16 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 31 
ประชาสัมพันธ์์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอปท.ภายในองค์กร ( IIT [ 16 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 24 
 
อบต.น้ำรอบ โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 30 ก.ย. 2567 ]    อ่าน 252 
ทต.สว่างแจ้งสบายใจ แบบแสดงความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ฯในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทสบาลตำบลสว่างแ [ 1 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 13 
อบต.ทุ่งนางาม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น [ 2 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 7 
อบต.บ้านไร่ [ 2 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 7 
สถ.จ.อุทัยธานี นายธีระรัตน์​ วงษ์จักร​ ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยข้าราชการสถจ.อุทัยธาน [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 8 
อบต.ทุ่งนางาม ประชุมสภา ประจำเดือน มีนาคม 2567 [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 7 
อบต.สุขฤทัย วันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย โดย นายประภาส ธุมากรณ์ นา [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 36 
อบต.ทุ่งนางาม เข้าร่วมพิธีทำขวัญนาคหมู่ ในงานบุญเดือนสาม ประจำปี 2567 [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 9 
อบต.ทุ่งนางาม เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ แอปพลิเคชัน ช่วยสนับสนุน การตัดสินใจเชิงพื้นที่ [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 7 
อบต.น้ำรอบ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่ หมู่ ที่ [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 8 
ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์
              
 
X
บริการประชาชนออนไลน์
CLICK
บริการประชาชนออนไลน์
 
 
 
เทศบาลตำบลหนองฉาง
     
 
    
 
ขอสอบถามการเก็บขยะ (4 เม.ย. 2565)    อ่าน 502  ตอบ 1  
เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (7 พ.ย. 2563)    อ่าน 8234  ตอบ 28  
เทิดทูลสถาบัน (8 ส.ค. 2559)    อ่าน 1258  ตอบ 0  
เจ้าหน้าที่น่ารักทุกคน (10 มิ.ย. 2559)    อ่าน 1386  ตอบ 1  
ขอทราบรายละเอียดการเดินทางจาก กทม. ไป ทต.หนองฉาง โดยรถโดยสารที่สะดวกที่สุด (3 พ.ค. 2566)    อ่าน 5305  ตอบ 9  
    
 
 
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 17 
การขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาระบบแนะแนวของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 13 
ขอเชิญเข้าร่วมชี้แจงโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินฯ [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 13 
ขอความร่วมมือพิจารณาจัดสรรพื้นที่ให้คนพิการในจังหวัดอุทัยธานีจำหน่ายสินค้า [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 24 
ติดตามการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.)  [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 49 
แจ้งปรับปรุงแนวทางการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมรับการทวนสอบโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบที่ 3 [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 56 
ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อสร้างสรรค์ตามคำปฏิญาณตยยุวกาชาด "RCY Creator" [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 18 
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน(LTAX ONLINE) ประจำปี พ.ศ.2567 รุ่นที่ 11-20 [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 37 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ และพิธีมอบโล่รางวัล พัดเกียรติยศ เกียรติบัตรวัดต้นแบบระดับหน ประจำปีพุทธศักราช 2566ฯ [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 28 
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566 [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 18 
   
   
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มนับ วันที่ 15 ก.ย. 2552
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 0-5653-2333
เทศบาลตำบลหนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี โทร : 056-532-333
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลหนองฉาง
จำนวนผู้เข้าชม 13,613,401 เริ่มนับ 15 ก.ย. 2552 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
  แผนผังเว็บไซต์     
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10     
   
 

facebook
ทต.หนองฉาง

facebook
ทต.หนองฉาง
ทต.หนองฉาง