หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 เทศบาลเป็นของท่าน บริการเป็นของเรา
 
 
 
 
ประชุม สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562  
 

วันที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. สภาเทศบาลตำบลหนองฉาง จัดประชุม สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 เพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และขอความเห็นชอบรับโอนครุภัณฑ์ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองฉาง

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 เม.ย. 2562 เวลา 08.24 น. โดย คุณ กมลลักษณ์ ศรีสด

ผู้เข้าชม 110 ท่าน