หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
เทศบัญญัติ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียดประมาณการรายจ่าย [ 1 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียดประมาณการรายรับ [ 1 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายงานประมาณการรายจ่าย [ 1 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายงานประมาณการรายรับ [ 1 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 11 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 22  
 
ประกาศประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 [ 7 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 82  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 [ 7 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 78  
 
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 [ 2 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 117  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 [ 2 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 85  
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 14