หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 เทศบาลเป็นของท่าน บริการเป็นของเรา
 
 
 
 
 
การแจ้งถมดิน
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 (ส่วนภูมิภาค)
การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี (ส่วนภูมิภาค)
การแจ้งหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี (ส่วนภูมิภาค)
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ลงระบบแล้ว)
การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการฯทำมือ
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) (ลงระบบ
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต )(ลงระบบแล้ว)
การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน(ลงระบบแล้ว)
 
   1      2     (3)     4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 16