หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 

นายไพโรจน์ รัศมี
รองปลัดเทศบาลรักษาราชการ
แทนปลัดเทศบาลตำบลหนองฉาง

นายไพโรจน์ รัศมี
รองปลัดเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายประชา มีนิล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางผาสุข ศรีกรด
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางจุฑาวรรณ พรรณพงษ์ศิลป์
รท.ผู้อำนวยการกองช่าง


-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข