หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 

นายอมร สุพัฒน์
ปลัดเทศบาล
โทร : 0819717652

นายสมชาย หงษ์นิกร
รองปลัดเทศบาล
โทร : 084-8204733
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายอนุดิษฐ์ กล่อมอู่
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางผาสุข ศรีกรด
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-9531840


นายชำนาญ เฟื้อแก้ว
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นายชำนาญ เฟื้อแก้ว
ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางผาสุข ศรีกรด
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 081-8531840