หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 

นายไพโรจน์ รัศมี
รองปลัดเทศบาลรักษาราชการ
แทนปลัดเทศบาลตำบลหนองฉาง

นายไพโรจน์ รัศมี
รองปลัดเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางผาสุข ศรีกรด
ผู้อำนวยการกองคลัง


-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง


-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข