หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
-
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล
โทร : -
นางผาสุข ศรีกรด
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน รองปลัดเทศบาล
โทร : 081-9531840
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางสาวอัจฉรา พงษ์อุดทา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางผาสุข ศรีกรด
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-9531840
นางสาวปาจรีย์ อังศิริมงคล
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางผาสุข ศรีกรด
ผุ้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081-9531840
นางผาสุข ศรีกรด
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 081-8531840