หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองฉาง
วิสัยทัศน์  "ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาแหล่งน้ำ เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี"
คณะผู้บริหาร
และพนักงานทต.หนองฉาง
บุคลากรที่พร้อมบริการอย่างเต็มที่
อาชีพของประชาชน
ในตำบลหนองฉาง
การเกษตรอินทรีย์ ตามแนวพระราชดำริฯ เศรษฐกิจพอเพียง
โรงพยาบาลหนองฉาง
จ.อุทัยธานี
เทศบาลตำบลหนองฉาง ใส่ใจสุขภาพประชาชน
และพร้อมมีส่วนร่วมในการรณรงค์ด้านสาธารณสุข
การเกษตรตามแนว
พระราชดำริ
การเกษตรพอเพียงของประชาชนในชุมชน
เทศบาลเป็นของท่าน บริการเป็นของเรา
นายดำรงค์ นพรัตน์
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองฉาง
เทศบาลตำบล
หนองฉาง
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 

นายไพโรจน์ รัศมี
รองปลัดเทศบาลรักษาราชการ
แทนปลัดเทศบาลตำบลหนองฉาง

นายไพโรจน์ รัศมี
รองปลัดเทศบาล
 
กองสาธารณสุขฯ
 


ผอ.กองสาธารณะสุขฯ


นายรังสรรค์ ไทยทำ
พนักงานขับรถยนต์


นายประทูล ธงชัย
คนงานประจำรถขยะ


นายบรรเจิด ศรศิริ
คนงานประจำรถขยะ


นางมยุรี ไทยทำ
คนงานประจำรถขยะ


นายศุภวิทย์ รัตนสูตร
คนงานทั่วไป


นายบุญหา แก้วเม่น
พนักงานจ้างเหมาบริการ