หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองฉาง
วิสัยทัศน์  "ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาแหล่งน้ำ เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี"
คณะผู้บริหาร
และพนักงานทต.หนองฉาง
บุคลากรที่พร้อมบริการอย่างเต็มที่
อาชีพของประชาชน
ในตำบลหนองฉาง
การเกษตรอินทรีย์ ตามแนวพระราชดำริฯ เศรษฐกิจพอเพียง
โรงพยาบาลหนองฉาง
จ.อุทัยธานี
เทศบาลตำบลหนองฉาง ใส่ใจสุขภาพประชาชน
และพร้อมมีส่วนร่วมในการรณรงค์ด้านสาธารณสุข
การเกษตรตามแนว
พระราชดำริ
การเกษตรพอเพียงของประชาชนในชุมชน
เทศบาลเป็นของท่าน บริการเป็นของเรา
..........................
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองฉาง
เทศบาลตำบล
หนองฉาง
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
การก่อสร้างอาคารบุกรุกที่สารธารณะประโยชน์
 

มีเรื่องอยากถาม คือมีคนที่รู้จักสร้างอาคารแล้วไปบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์ แล้วเค้าก็ยอมรื้อถอน เนื่องจากโดนร้องเรียน อยากถามกลับกันบ้างเป็นข้อๆ ไป ตามแบบฉบับของปัญญาชนนะครับ ขอความกรุณาให้ตอบแบบปัญญาชนด้วยนะครับ ใครก็ได้ที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรง
1. ทุกคนสามารถร้องเรียนได้ใช่ไหม ไม่ว่าจะใครก็ตามที่เห็นความผิดปกติ ถึงแม้จะไม่มีผลกระทบโดยตรงกับเค้าก็ตาม แต่เป็นผลกระทบโดยรวมของสารธารณะ
2. เทศบาลมีวิสัยทัศน์อย่างไรกับเรื่องนี้ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
3. อยากทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในเรื่องนี้หลังจากที่โดนร้องเรียน จนไปถึงขั้นตอนสุดท้าย คือการแจ้งความเป็นกฎหมายอาญา มีระยะเวลาอย่างไรบ้างโดยละเอียดนิดนะครับอยากรู้จริงๆ
4. ประชาชนสามารถเอาผิดกับทางเทศบาลได้ไหม หากเพิกเฉยในเรื่องที่ร้องเรียน หรือการเลือกปฏิบัติ (สองมาตรฐาน) ต่อประชาชน

ปล.แนบภาพมาด้วย ถามว่าในรูปอยู่ในข่ายความผิดนี้ไหมครับ ช่วยตอบเป็นกรณีศึกษาให้หน่อยครับ เพราะเจอแบบนี้เยอะมาก
1. สร้างอาคารกีดขวางทางเท้าหรือไม่
2. มีสิ่งกีดขวางการจราจรเลยเส้นขาวทางหลวงหรือไม่
3. ดำเนินการอย่างไร
4. ต้องร้องเรียนหรือไม่จึงจะดำเนินการทางกฎหมายของเทศบาล ตามกฎหมายควบคุมอาคาร
ปล. ไม่ได้มีวัตถุประสงค์พาดพิงเจ้าของบ้านในรูปแต่ประการใด บังเอิญผ่านไปเห็นแล้วถ่ายมาให้ดูเป็นกรณีตัวอย่าง ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

วันนี้ขอถามแค่นี้ก่อนละกันครับ ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบนะครับ

เขียนโดย   คุณ น้าหมู

วันที่ 30 พ.ค. 2556 เวลา 22.29 น. [ IP : 182.53.102.127 ]  
 

เรียน คุณ น้าหมู
ตามที่ได้ร้องเรียนเรื่องการก่อสร้างอาคารบุกรุกที่สารธารณะประโยชน์นั้น  เทศบาลตำบลหนองฉาง ขอตอบเป็นข้อๆ ดังนี้
1.ทุกคนสามารถร้องเรีนได้ หากพบเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและมีผลกระทบ ทำให้เกิดความเดือดร้อนต่อส่วนรวม ซึ่งการร้องเรียนที่จะให้เป็นหลักฐานการตอบข้อร้องเรียนของเทศบาลหรือหน่วยงานราชการนั้น ต้องลงชื่อ ที่อยู่ผู้ร้องเรียน เพื่อตอบ ชี้แจง ข้อร้องเรียนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในการออกไปตรวจสอบ เพราะบางครั้งข้อมูลที่ร้องเรียนมาอาจไม่ชัดเจน
2.วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานของเทศบาลยึดความถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลัก บางเรื่องระเบียบกำหนดว่าทำไม่ได้แต่ถ้าเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมก็สามารถเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาผ่อนผันได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ไม่ทำให้ส่วนรวมเดือดร้อน
3.ขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในเรื่องนี้ หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนในเบื้องต้น เทศบาลจะตรวจสอบสถานที่ เพื่อรวบรวมข้อมูลแล้วดำเนินการตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามกรณี  เช่น เป็นเขตทางหลวงแผ่นดิน หากสิ่งปลูกสร้างอยู่ในเขตทางหลวง จะอยู่ในการควบคุมดูแลของแขวงการทาง เทศบาลมีหน้าที่แจ้งให้แขวงการทางตรวจสอบข้อเท็จจริง แล้วดำเนินการตามระเบียบของกรมทางหลวง  สำหรับในกรณีที่สาธารณประโยชน์ที่ไม่มีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ภายในเขตของเทศบาล เทศบาลมีหน้าที่ในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่สาธารณประโยชน์ร่วมกับนายอำเภอ หากมีการร้องเรียนหรือตรวจสอบพบการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ เทศบาลจะดำเนินการตามแนวทางดังนี้
แนวทางการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานนายอำเภอเมื่อพบการบุกรุก
ตรวจสอบสภาพการบุกรุกและเวลาในการบุกรุก
  1)กรณีบุกรุกก่อน  29 ก.พ.2515 หรือไม่ทราบเวลาที่เริ่มบุกรุก  
นายอำเภอชี้แจงความผิด และโทษของการบุกรุกต่อผู้บุกรุกและแนวทางการปฏิบัติเพื่อออกจากพื้นที่สาธารณประโยชน์ โดยนายอำเภออาจมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านดำเนินการ
  สืบสวนและตรวจสอบช่วงเวลาในการบุกรุกที่แน่นอน
  หากปฏิบัติตาม  กำหนดระยะเวลาให้ผู้บุกรุกออกจากพื้นที่ กำหนดแนวทางการป้องกันการบุกรุก
   หากไม่ปฏิบัติตาม  ดำเนินคดี กำหนดระยะเวลาให้ผู้บุกรุกออกจากพื้นที่ กำหนดแนวทางการป้องกันการบุกรุก
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบพร้อมขอความร่วมมือในการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์
  2)กรณีบุกรุก หลัง 29 ก.พ.2515
ดำเนินคดีได้ทันทีโดยนายอำเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฟ้องร้องคดี
4.สำหรับกรณีที่เห็นว่าเทศบาลเพิกเฉย หรือเลือกปฏิบัติ ผู้เสียหายสามารถดำเนินการได้ตามกฎหมายในฐานความผิดเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
   สำหรับกรณีตามภาพถ่ายที่ท่านได้แจ้งมา ขอชี้แจงข้อมูล ดังนี้
การก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางเท้า หรือกีดขวางการจราจรหรือไม่นั้น ต้องรอผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแขวงการทาง ซึ่งหากพบว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมาย แขวงการทางก็จะดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย พ.ร.บ.ทางหลวงต่อไป
  ส่วนในกรณีการดำเนินการทางกฎหมายของเทศบาลตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร หากได้รับการร้องเรียนหรือตรวจสอบพบมีการกระทำฝ่าฝืน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร เทศบาลก็จะดำเนินการตามกฎหมายเช่นเดียวกัน


เขียนโดย   คุณ ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหนองฉาง

วันที่ 11 มิ.ย. 2556 เวลา 10.19 น. [ IP : 180.183.58.91 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบรูปภาพ  
      ขนาดรูปภาพไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)  
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 0-5653-2333
เทศบาลตำบลหนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี โทร : 056-532-333
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลหนองฉาง
จำนวนผู้เข้าชม 4,863,487 เริ่มนับ 15 ก.ย. 2552 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์     
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10